Văn mẫu lớp 8

Viết một đoạn văn về chủ đề sau: Ngày nay càng nhiều người quyết định sinh con muộn. Những tác động của điều này đến xã hội và đời sống gia đình?

Viết một đoạn văn về chủ đề sau: Ngày nay càng nhiều người quyết định sinh con muộn. Những tác động của điều này đến xã hội và đời sống gia đình?

Bài làm

Rõ ràng rằng việc nhiều cặp đôi trẻ quyết định sinh con muộn có tác động tiêu cực vào xã hội cũng như đời sống gia đình. Trước tiên, khoảng cách giữa hai thế hệ có thể mở rộng khi người trẻ sinh con muộn. Họ cảm thấy khó khăn để hiểu và giao tiếp với con của mình dù cho họ có sự nghiệp thành công và chất lượng tốt. Thứ hai, việc mang thai ở tuổi già thường xuyên kéo theo những rủi ro về sức khỏe tiềm tàng cho cả mẹ và bé. Chẳng hạn, nếu sinh con khi họ trên 35 tuổi thì điều này có thể làm tăng nguy cơ sẩy thai. Vì vậy, chất lượng của đội ngũ tương lai có thể bị ảnh hưởng tiêu cực. Cuối cùng, việc giảm tỉ lệ sinh có thể dẫn đến việc thiếu nguồn , điều mà ảnh hưởng có hại đến sự phát triển kinh tế quốc gia. Tóm lại, việc trì hoãn sinh con có thể tác động tiêu cực đến cả xã hội và đời sống gia đình. 

Xem thêm:  Phân tích giá trị nhân văn trong tác phẩm Chiếu dời đô của Lí Công Uẩn