Văn mẫu lớp 11

Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hóa đất nước

Hướng dẫn

Một năm khởi đầu từ mùa xuân

 

Một đời khởi đầu từ

 

Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội.

Đúng thế! Tuổi trẻ là mùa xuân của nhân loại; thanh niên là rường cột của quốc gia. Thanh niên có mạnh dân tộc mới mạnh. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, tuổi trẻ Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác đã luôn nêu cao lòng yêu nước, chí khí anh hùng, khát vọng cháy bỏng, tinh thần xung kích, sáng tạo, không quản ngại gian khổ, hy sinh vì một nước Việt Nam độc lập, tự do, giàu mạnh, hùng cường. Từ khi có Đảng, có Bác Hồ, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, vai trò và sức mạnh của thanh niên nước ta càng được phát huy, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc và bồi đắp thêm những phẩm chất tốt đẹp của thanh niên Việt Nam.

Chúng ta tự hào về thế hệ thanh niên thời kỳ kháng chiến đã cùng toàn dân "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước", giành độc lập tự do cho dân tộc và thống nhất đất nước. Và đối với thế hệ thanh niên như chúng ta ,đang sống trong thời kì hòa bình ,thời kì hội nhập thế giới , thì việc thực hiện đúng vai trò của một người thanh niên đối với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước hết sức quan trọng và đó cũng chính là nghĩa vụ và là trách nhiệm của một thanh niên.

Xem thêm:  Niêu cơm Thạch Sanh

Để hiểu được vai trò của thanh niên trong sự nghiệp CNH-HĐH thì điều đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ CNH- HĐH là gì?

Muốn phát triển đất nước phải làm cho nền sản xuất nhỏ, thủ công nghiệp hiện nay trở thành nền sản xuất công nghiệp với các máy móc, thiết bị và phương tiện hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học – công nghệ nhằm tạo ra năng suất xã hội cao. Đó chính là công nghiệp hoá.

Nền công nghiệp được áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại nhất ở các khâu,các lĩnh vực sản xuất. Toàn bộ nền sản xuất công nghiệp từng bước được tự động hoá, tin học hoá… trong đó hàm lượng trí tuệ ngày càng chiếm tỉ trọng lớn trong các sản phẩm được sản xuất ra. Đó chính là hiện đại hóa.

Mục tiêu của CNH-HĐH chính là: xây dựng đất nước ta thành 1 nước công nghiệp có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với  trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu… .

® Đến năm 2020 phấn đấu thành 1 nước công nghiệp.

“Mặc dù phổ thông như chúng ta thuộc lứa tuổi thanh niên nhưng chúng ta cũng  có vai trò rất quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, vì thế thanh niên trong sự nghiệp CNH-HĐH ngày nay cần nhận thấy vai trò, quyền và trách nhiệm của bản thân rất quan trọng

Xem thêm:  Nghị luận về vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Vai trò của thanh niên: Lực lượng xung kích, chủ chốt của đất nước,đội ngũ kế thừa truyền thống, tinh hoa văn hóa tốt đẹp của dân tộc, gánh vác tương lai vận mệnh đất nước Việt Nam:

“…Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang đề sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần ở công của các em…” (Trích dẫn lời của Chủ Tịch Hồ Chí Minh gửi các thế hệ thanh niên học sinh Việt Nam).

Bên cạnh vai trò thì thanh niên có quyền và trách nhiệm:

Thể hiện những chính đáng,làm chủ tương lai của mình, làm giàu cho bản thân và Tổ quốc, vươn lên khẳng định khả năng của tuổi trẻ, thanh niên có trách nhiệm cần phải tích cực, chủ động trong học tập và rèn luyện  để có những tri thức  đáp ứng được những yêu cầu của đất nước trong thời kì mới.đóng góp 1 phần sức lực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nước ta trở thành 1 nước công nghiệp hiện đại vào – Thanh niên học sinh phải có hoài bão lớn.

– Thanh niên học sinh phải có sức khỏe.

– Thanh niên học sinh phải xây dựng cho mình lí tưởng, ý chí và tinh thần cách mạng, tin tưởng vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Xem thêm:  Cảm nghĩ về con vệt em yêu - con chó

-Thanh niên cần phải ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức của bản thân

– Thanh niên học sinh phải luôn ý thức sâu sắc rằng chính họ, chứ không phải ai khác, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

-Luôn không ngừng học tập, tiếp thu trình độ khoa học kĩ thuật tiến bộ trên thế giới,nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH của đất nước.