Tả về cây phượng trường em Bài làm 1 Chẳng biết từ bao giờ, phượng lại trở thành biểu tượng của học trò. Nhưng dường như cũng chẳng ai cần…

Giải thích câu tục ngữ: Cửa Khổng sân Trình Hướng dẫn Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ Trong thành ngữ nổi bật tên tuổi hai nhân vật tiêu biểu…