Tả về cây phượng trường em Bài làm 1 Chẳng biết từ bao giờ, phượng lại trở thành biểu tượng của học trò. Nhưng dường như cũng chẳng ai cần…