Văn mẫu lớp 11

Nghị luận về vấn đề Thanh niên phải làm gì để thích ứng, tồn tại và phát triển trong xã hội ngày nay

Nghị luận về vấn đề Thanh niên phải làm gì để thích ứng, tồn tại và phát triển trong xã hội ngày nay

Hướng dẫn

ngày nay đang được sống, được và làm việc trong một môi trường ngày càng . Họ được thừa hưởng những thành quả mà quá trình công nghiệp hóa, hóa đem lại; được cống hiến và được phát triển trong sự đi lên của đất nước; từ sự ổn định về chính trị đến sự phát triển về kinh tế-xã hội, tất cả những điều đó đã giúp cho người dân cải thiện được của mình, kể cả về vật chất lẫn tinh thần. Thanh niên ngày nay còn được gia đình và xã hội tạo mọi điều kiện để học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn cao hơn những lớp thanh niên đi trước. Và đó chính là hành trang giúp họ vững bước tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. 

Thanh niên trong thời bình hay thời chiến đều mang trên vai những trọng trách và nghĩa vụ to lớn đối với sự đi lên của đất nước. Họ phải trở thành một lực lượng hùng mạnh, có trí tuệ và có tay nghề cao; họ phải không ngừng học tập và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và sức khỏe, có lành mạnh, trong sáng để có thể đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu. Thanh niên bây giờ đang tự khẳng định mình là vượt lên so với thế hệ đi trước để có thể sánh ngang với thanh niên của các nước trên thế giới.

Theo tôi, thanh niên Việt Nam thời nay cần có 3 nhóm phẩm chất là: có trình độ chuyên môn và tay nghề cao; lý tưởng, đạo đức và lối sống trong sáng lành mạnh; sức khỏe cường tráng. Có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu của thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để có thể đạt được những phẩm chất trên, đòi hỏi thanh niên học sinh chúng ta phải tự nỗ lực, tự học, tự tu dưỡng, tự chịu trách nhiệm về bản thân để sau này có thể trở thành nguồn lao động chất lượng cao giúp ích cho đất nước. 

Xem thêm:  Phân tích nhân vật Hộ để làm rõ tính bi kịch tinh thần của trí thức trước Cách Mạng Tháng Tám

Để có thể hoàn thiện từng bước đi một, chúng ta phải tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi đắp lí tưởng cách mạng trong sáng; thanh niên phải tích cực học tập và tự học tập để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, khoa học, kỹ thuật, tay nghề; phải tích cực xây dựng Đảng và Nhà nước, phấn đấu để trở thành Đoàn viên, Đảng viên của Đảng; tích cực tham gia xây dựng môi trường lành mạnh, trong sạch, tham gia phòng chống tệ nạn xã hội và bảo vệ môi trường sống; phải đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế, giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu.

Ngày nay, xã hội đang bước vào nền kinh tế tri thức, xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hòa đang hiện hữu và ngày càng sâu sắc, hơn ai hết thanh niên– những chủ nhân tương lai của đát nước, chúng ta cần phải nhận thức đầy đủ về đặc điểm, yêu cầu của thời cuộc đối với thanh niên để có hướng phấn đấu học tập và rèn luyện:

Thứ nhất là phải biết đổi mới, trong xã hội phát triển một cách nhanh chóng như thì sự đổi mới để thích ứng là đòi hỏi hàng đầu.

Thứ hai là phải biết phát triển cái tôi tích cực, mỗi thanh niên nên tự biết thể hiện cái tôi đúng nghĩa của mình.

Xem thêm:  Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thứ ba là sống phải có hoài bão, việc sống có lí tưởng, , hoài bão là yêu cầu đối với thanh niên hiện nay.

Thứ tư là năng lực và trình độ cao, người thanh niên trong thời đại mới phải có năng lực chuyên môn, sự hiểu biết về luật pháp, có ngoại ngữ và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, có sức khỏe tốt.

Thứ năm là bản lĩnh sức trẻ, khả năng vượt qua cám dỗ, phải kiên định, có chính kiến vững chắc, quyết tâm theo đuổi lí tưởng, không chùn bước trước mọi khó khăn; ngoài ra bản lĩnh sức trẻ còn phải được thể hiện ở chỗ không chỉ nghĩ đến bản thân mà còn phải nghĩ cho người khác; không vô cảm trước những đau thương, mất mát của người khác; phải giàu lòng nhân ái…

Thứ sáu là phải có đạo đức, lối sống trung thực, thẳng thắn, có chí tiến thủ và khiêm tốn, thanh niên ngày nay phải thẳng thắn lên án những hành vi vi phạm những chuẩn mực của xã hội.

Thanh niên cũng cần có những kỹ năng cơ bản để có thể tự tin phát triển khả năng của bản thân. Kỹ năng mềm là một kỹ năng không thể thiếu đối với một thanh niên hiện nay, nó thể hiện ở giao tiếp với người khác, tự tin dẫn dắt người khác theo ý của mình, giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống. Họ cần phải mạnh dạn, tự tin, dám nói, dám làm và dám hành động vì một lí tưởng, một cháy bỏng, phải biết kiên định để có thể đi đến cùng với đã chọn. Kỹ năng sống là một kỹ năng mà bắt buộc một thanh niên chúng ta trong thời đại ngày nay phải được trang bị đầy đủ. Muốn vậy, chỉ có môi trường giáo dục lành mạnh, chỉ học tập và rèn luyện kiên trì, bền bỉ chúng ta mới trưởng thành được, mới có những phẩm chất, các năng lực và các kỹ năng như đã nói ở trên. Sau này chúng ta mới có thể tự nuôi sống chính mình ở bất kì hoàn cảnh nào,  phải tự tích cực, năng động, sáng tạo vượt qua những thử thách khó khăn trong cuộc sống đầy biến động khô lường; chúng ta phải tự lực cánh sinh, buộc mình phải làm những việc mà từ trước đến giờ chưa bao giờ làm. Nói tóm lại là phải có khả năng thích ứng, tồn tại và phát triển.

Xem thêm:  Nghị luận về vấn đề được và mất trong xã hội

Hiện nay, nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mọi thanh niên đều phải tự ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với bản thân, đối với gia đình, với quê hương đất nước; phải biết tự mình rèn luyện và học tập, tu dưỡng và nâng cao trình độ của mình để có thể có thể trở thành những công dân Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lực lượng lao động có trí tuệ và có chất lượng cao, phù hợp với thời đại ngày càng đổi mới và phát triển, giúp cho đất nước ngày càng đi lên. Nhằm đưa thanh niên Việt Nam sánh ngang hàng với thanh niên của các nước khác trên thế giới, thì buộc rằng, chúng ta-thanh niên trẻ, biểu tượng cho một sức trẻ không bao giờ bị già hóa phải luôn hết mình vì Tổ Quốc, luôn luôn mang trong mình một lí tưởng cao đẹp và đáng tự hào, hết lòng phụng sự vì Tổ Quốc. 

"Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định và tin tưởng vào lực lượng thanh niên.