Tả quả cam lớp 5         Tả quả cam lớp 5 – Bài làm 1 Hoa quả từ lâu đã được biết đến là một trong những thực phẩm thật bổ…

Tả về cây tre làng quê em Bài làm “Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bắc. Tre giữ làng,…